Nieuws


Persbericht Carnaval Landgraaf seizoen 2020 – 2021

Tijdens de jaarvergadering van de Stuurgroep Carnavalsorganisaties Landgraaf is gezamenlijk besloten om een overgangsseizoen in te lassen voor de komende carnaval.

Dit om reden dat het in verband met coronavirus ongewis en onduidelijk is op welke manier carnaval doorgang kan vinden.

Dit betekent dat er in het nieuwe carnavalsseizoen 2020 -2021 geen nieuwe prinsen en prinsessen worden uitgeroepen en geen uitreiking van de Landgraafbok plaatsvindt.

De verenigingen onderzoeken samen met de gemeente of het mogelijk is om met inachtneming van de voorschriften beperkt activiteiten te organiseren.


De heer Joep Glerum, is voor zijn verdiensten voor de samenleving in Landgraaf benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Glerum is al jaren actief binnen het vrijwilligersleven.

De heer Glerum:

  • was van 1971 tot 1991 actief binnen carnavalsvereniging D’r Sjtee Uul. In 1971 werd hij prins. Daarna bleef hij actief lid en organiseerde hij tal van activiteiten in verenigingslokaal D’r Sjtee Uul. Zijn speciale aandacht ging uit naar bejaardenbijeenkomsten. Hij was altijd op afroep beschikbaar om C.V. D’r Sjtee Uul van dienst te zijn of te vertegenwoordigen.
  • was bij Tennisvereniging Ubach over Worms van 1991 tot 2002, wekelijks enkele dagen actief om het complex bij ter Waerden in stand te houden. Hij zorgde voor het onderhoud van tennisbanen, kleedlokalen, parkeerplaats en was tevens mede-kantinebeheerder.
  • was in 2011 initiatiefnemer voor een reünie voor ex onder- en bovengrondse mijnwerkers van de steenkolenmijnen Laura en Julia in Eygelshoven. De reünie die in 2013 plaatsvond, was een enorme organisatorische klus. Vanuit het hele land namen 780 oud werknemers deel. Elk jaar wordt nu een ‘Koempeltreffen’ georganiseerd waar vele oud-werknemers aan deelnemen.


Carnavals Vereniging d’r Sjtee Uul na 59 jaar een time-out.

C.V.d’r Sjtee uul heeft besloten om in 2020 even een pauze in te lassen.

Met pijn in ons hart hebben wij hier voor besloten. Daar het leden aantal terug gelopen is en er geen nieuwe aanwas van leden is.

Wij vinden het jammer dat wij als verenging deze keuze moeten maken echter tot 11 januari 2020 blijven wij ons voor de carnaval inzetten

Op zaterdag 11 januari nemen wij afscheid van onze hoogheden en sluiten wij ons seizoen af met een GROOTS Carnavalsfeest. Waar u natuurlijk van harte welkom bent !!!

Wij danken alle sponsoren, vrijwilligers en alle anderen die ons in de afgelopen jaren een warm hard toe droegen.\lsd